SAPS Committee

Year

2021-2022

Wong Yuhan

Wong Yuhan

President
Hazel Yeo

Hazel Yeo

Secretary
Nicole Tan

Nicole Tan

Assistant Secretary
Crystal Chong

Crystal Chong

Vice President
Sonia Jaya Sankaran

Sonia Jaya Sankaran

Social Activities Officer
Yong Yee Chew

Yong Yee Chew

Assistant Treasurer
Mei Schulz

Mei Schulz

Treasurer
Tseng Chien-Chih (Alan)

Tseng Chien-Chih (Alan)

Public Affairs Officer